Apie

Lietuvos sporto medicinos centras – asmens sveikatos priežiūros valstybės įstaiga, teikianti specializuotas  asmens sveikatos priežiūros paslaugas sportininkams.

Ką mes veikiame

Įstaiga vykdo sportininkų profilaktinius sveikatos tikrinimus, atlieka sportininkų funkcinės būklės tyrimus, gydo traumuotus ar susirgusius, teikia ambulatorines reabilitacines paslaugas, padeda sporto  rinktinių sportininkams  mokomųjų treniravimo stovyklų ar varžybu metu.

Misija

Lietuvos sporto medicinos centro misija – teikti sportininkams kokybiškas sporto medicinos paslaugas siekiant užtikrinti jiems saugų sportavimą.

Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius, Lietuva

Registratūra:  (8  5) 2400845

MD

Administracija: (8  5) 2705112

El. p.: info@sportomedicinoscentras.lt